Üdvözöljük a HuCER konferencia   regisztrációs felületén!

Welcome to the registration site of the Hungarian Conference on Educational Research

Tájékoztató 

(English version below)

A konferencia dátuma: 2020. május 27-28.
A konferenciára történő jelentkezés határideje: 2020. április 30.
A konferencia helyszíne:: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Kérdés esetén információ: info@hera.org.hu 

Egy előadó maximum 2 előadással + 1 poszterbemutatóval regisztrálhat. Amennyiben az előadásnak vagy poszterbemutatónak társszerzői vannak, és a társszerzők a konferencián is részt vesznek, úgy külön regisztrációt kérünk benyújtani részükre!

Tájékoztató absztraktokhoz:

Egy absztrakt max. 1500 karakter, melynek részei:
1. A témaválasztás indoklása, a kutatás elméleti kereteinek kidolgozottsága, a kutatási előzmények bemutatása. 
2. A kutatás céljának pontos meghatározása, a kutatási kérdések/hipotézisek újszerűsége. 
3. A kutatási módszer helytállósága. 
4. A kutatási eredmények megalapozottsága, újszerűsége. 
5. A kutatás elméleti, gyakorlati jelentősége. 
6. Egyértelmű, világos és nyelvileg helyes megfogalmazás. 
7. A hivatkozott irodalom pontos felsorolása. 

Tájékoztatjuk a kedves résztvevőket, hogy 2020-tól kezdve az előadások/poszterbemutatók absztraktjait az alábbi linken keresztül tudják feltölteni: https://easychair.org/conferences/?conf=hucer2020

Tájékoztató részvételi díjhoz: A részvételi díj tartalmazza a szakmai programot, az étkezéseket, valamint támogató lektori vélemény esetén a tanulmány megjelenését online kötetben vagy folyóiratban. (Az útiköltséget és a szállásköltséget nem tartalmazza!) A pénzügyi adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a konferencia részvételi díját a helyszínen, készpénzben fizesse be. A befizetéséről igény esetén számlát, egyéb esetben nyugtát állítunk ki. Átutalásos számlát 10 főnél nagyobb együttes számlázás esetén kérhetnek előzetesen az info@hera.org.hu e-mail címen. 

A további információkat, köztük az előadás elfogadásáról szóló értesítést május 10-ig e-mailben küldjük el a jelentkezőknek.

Information 

Date of the conferecnce: 27-28. May 2020
Application deadline: 30. April 2020.
Conference Venue: Budapest University of Technology and Economies, Budapest (Hungary)

More information in case of question: info@hera.org.hu

Each participant can register with max. 2 lectures and 1 poster presentation. If the lecture or poster presentation has a co-author, and she/he also would like to participate at the conference, please submit a separate registration for her/him.

Information for uploading the abstract:
Max. 1500 characters with the following parts: 
1. Justification of the topic selection, the elaboration of the theoretical framework of the research, presenting the research history. 
2. Precise definition of the purpose of the research, the novelty of the research questions/hypotheses. 
3. The relevance of the research method. 
4. The rationality and novelty of the research results. 
5. The theoretical and practical significance of the research. 
6. Clear and language-correct wording. 
7. An exact list of the reference literature.

We would like to inform our kind participants, that from 2020 you can upload the abstract of your presentation/poster presentation through the following link: https://easychair.org/conferences/?conf=hucer2020

Information about participation fee: Participation fee includes the professional program, meals and the publishing of your paper in an online volume or journal if it is supported by editorial opinion. (Travel expenses and accommodation costs are not included.) Please pay the participation fee on site in cash in order to help the financial administration process.  We will issue an invoice for your payment upon request, otherwise a receipt will be issued. Transfer invoice could be requiered for billing more than 10 people in advance at the info@hera.org.hu e-mail address. 

Further information, including notification of the acceptance of the presentaion (if any) will be sent to the appliciants by e-mail until 10 May.